Jornades de Formació Museològica: Oberts a tothom: museus socialment compromesos. Reflexions i experiències

Jornades de Formació Museològica: Oberts a tothom: museus socialment compromesos. Reflexions i experiències
26, 27 i 28 de novembre de 2013, Madrid. Jornades organitzades per la Subdirección General de Museos Estatales al Museo Nacional del Romanticismo.

Els museus, en tant que institucions culturals de primer ordre que treballen amb el poder de la memòria, responsables de la construcció i transmissió del coneixement a partir del patrimoni cultural que conserven, tenen l’obligació d’obrir-se a tots els ciutadans i convertir-se en institucions de convivència i d’intercanvi d’idees i experiències, plenament accessibles i compromeses amb la sostenibilitat, la interculturalitat i la integració.

En aquest sentit, aquestes Jornades tenen un doble objectiu: d’una banda, aportar elements de reflexió sobre la funció social que els museus han de desenvolupar en el món contemporani i, d’altra banda, presentar experiències i projectes de museus socialment compromesos que puguin servir d’inspiració per als professionals que treballen en aquest àmbit.

Les intervencions que integren aquestes Jornades s’estructuren al voltant de tres grans temes: Museus oberts a tothom, Museus per a la integració i la cohesió social i El museu fora del museu i la seva utilitat com a eina terapèutica.

Entre altres ponents, intervindran Héctor del Barrio, Subdirección General de Museos Estatales, i Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós (Girona), amb les presentacions ¿Qué público tenemos? ¿Qué público tenemos? i Museos: territorio y turismo, respectivament.


Programa de les Jornades.

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més