ARTImetria

ARTImetria

Missió

Professionalitzar la gestió cultural per aconseguir que més creadors tinguin oportunitats, per aconseguir que més persones es beneficiïn de les experiències artístiques.

ARTImetria col•labora amb les institucions, les entitats i agents culturals definint solucions a través del disseny i la planificació d'estratègies i actuacions destinades a millorar el funcionament d'equipaments, programes i recursos culturals, facilitant la intermediació amb els públics i treballant per aconseguir l'èxit dels resultats.

ARTImetria s'ha convertit en una organització de referència dins del sector de la cultura, contribuint a la seva professionalització i oferint estàndards d'excel•lència en el seu funcionament intern i en les seves relacions amb clients i grups d'interès.

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més