Clients

Clients

Equipaments

Què són? Un centre cultural, un auditori, un jaciment arqueològic són espais que tenen per objectiu donar un servei satisfactori als seus usuaris, aconseguir donar-se a conèixer, atreure al públic, generar experiències memorables.
Què necessiten? Els recursos escassos obliguen als equipaments culturals a introduir la planificació, el màrqueting i l'avaluació com a instruments imprescindibles per aconseguir el màxim amb els esforços dedicats.

Què els ofereix ARTImetria? ARTImetria ofereix als equipaments culturals la col•laboració en el procés d'anàlisi del seu entorn, d'avaluació de la seva institució i programes, de definició de les seves estratègies, l'estructuració i comercialització de productes i serveis. ARTImetria també ofereix formació en els processos de gestió.

Administracions Públiques

Què són? Els ajuntaments i les comunitats autònomes legislen, estimulen, subvencionen o gestionen directament programes i esdeveniments, auditoris, teatres, biblioteques, arxius, museus i centres culturals de tot tipus i dimensió.
Què necessiten? Conèixer, protegir, ordenar, estimular l'activitat dels agents culturals són necessitats bàsiques dels ens locals per aconseguir que el seu territori sigui un lloc on els ciutadans visquin una vida plena d'oportunitats, de creativitat, aprenentatge i identitat pròpia.

Què els ofereix ARTImetria? ARTImetria col•labora amb les administracions en l'elaboració de plans estratègics de cultura, plans d'ordenació d'equipaments culturals, enquestes d'hàbits culturals, estudis d'impacte econòmic, establiment d'una graella d'indicadors culturals.

Entitats del Tercer Sector

Què són? Associacions i fundacions són l'instrument de la societat civil que participa i es compromet en la vida cultural de la seva comunitat.
Què necessiten? El caràcter no lucratiu d'aquestes entitats els obliga a gestionar amb la màxima eficàcia les grans oportunitats que se'ls presenten i els escassos recursos de què disposen.

Què els ofereix ARTImetria? ARTImetria col•labora amb associacions i fundacions en la definició dels seus valors estratègics, en l'estructuració dels seus programes, en la detecció d'oportunitats de finançament que els hi permetin desenvolupar el valuós capital social que les recolza.

Alguns projectes:
Pla Estratègic del Castell de Montsoriu
Pla Estratègic del Castell de Montsoriu

Equipaments


Estratègia. Llegir més

 Enquesta als usuaris del Sistema Municipal d'Arxius de Barcelona
Enquesta als usuaris del Sistema Municipal d'Arxius de Barcelona

Administració pública

Públics. Llegir més

La dimensió econòmica de les arts visuals a Espanya
La dimensió econòmica de les arts visuals a Espanya

Entitats del tercer sector

Diagnòstic. Llegir més

Els nostres clients:

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més