Clients

Clients

Equipaments

Què són? Un centre cultural, un auditori, un jaciment arqueològic són espais que tenen per objectiu donar un servei satisfactori als seus usuaris, aconseguir donar-se a conèixer, atreure al públic, generar experiències memorables.
Què necessiten? Els recursos escassos obliguen als equipaments culturals a introduir la planificació, el màrqueting i l'avaluació com a instruments imprescindibles per aconseguir el màxim amb els esforços dedicats.

Què els ofereix ARTImetria? ARTImetria ofereix als equipaments culturals la col•laboració en el procés d'anàlisi del seu entorn, d'avaluació de la seva institució i programes, de definició de les seves estratègies, l'estructuració i comercialització de productes i serveis. ARTImetria també ofereix formació en els processos de gestió.

Administracions Públiques

Què són? Els ajuntaments i les comunitats autònomes legislen, estimulen, subvencionen o gestionen directament programes i esdeveniments, auditoris, teatres, biblioteques, arxius, museus i centres culturals de tot tipus i dimensió.
Què necessiten? Conèixer, protegir, ordenar, estimular l'activitat dels agents culturals són necessitats bàsiques dels ens locals per aconseguir que el seu territori sigui un lloc on els ciutadans visquin una vida plena d'oportunitats, de creativitat, aprenentatge i identitat pròpia.

Què els ofereix ARTImetria? ARTImetria col•labora amb les administracions en l'elaboració de plans estratègics de cultura, plans d'ordenació d'equipaments culturals, enquestes d'hàbits culturals, estudis d'impacte econòmic, establiment d'una graella d'indicadors culturals.

Entitats del Tercer Sector

Què són? Associacions i fundacions són l'instrument de la societat civil que participa i es compromet en la vida cultural de la seva comunitat.
Què necessiten? El caràcter no lucratiu d'aquestes entitats els obliga a gestionar amb la màxima eficàcia les grans oportunitats que se'ls presenten i els escassos recursos de què disposen.

Què els ofereix ARTImetria? ARTImetria col•labora amb associacions i fundacions en la definició dels seus valors estratègics, en l'estructuració dels seus programes, en la detecció d'oportunitats de finançament que els hi permetin desenvolupar el valuós capital social que les recolza.

Alguns projectes:
Pla Estratègic del Castell de Montsoriu
Pla Estratègic del Castell de Montsoriu

Equipaments


Estratègia. Llegir més

 Enquesta als usuaris del Sistema Municipal d'Arxius de Barcelona
Enquesta als usuaris del Sistema Municipal d'Arxius de Barcelona

Administració pública

Públics. Llegir més

La dimensió econòmica de les arts visuals a Espanya
La dimensió econòmica de les arts visuals a Espanya

Entitats del tercer sector

Diagnòstic. Llegir més

Els nostres clients:

Projecte destacat

Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya
Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

ARTImetria és responsable de la direcció tècnica de l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), un projecte de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Llegir més

Recursos

Culture Segments
Culture Segments

Culture Segments és un model internacional de segmentació per a organitzacions culturals, d’art i de patrimoni cultural, creat per la consultora Morris, Hargreaves & McIntyre i presentat a la V Jornada de Màrqueting Cultural organitzada pel Servei de Desenvolupament Empresarial. Llegir més