Diagnòstic

Diagnòstic

En la presa de decisions és fonamental conèixer l'escenari que constitueix el punt de partida tant a nivell intern com de l'entorn.

Buscar dades és relativament fàcil. El repte consisteix en processar-les i analitzar-les per poder extreure’n un diagnòstic. És la capacitat d’anàlisi la que marca la diferència. Avaluar la pròpia organització així com els canvis a la competència i en els hàbits de la població permetrà corregir les debilitats, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats.

ARTImetria realitza precisos diagnòstics analitzant dades primàries i secundàries per proporcionar a les organitzacions informes complets i concisos que permetin conèixer tant la situació interna com la de l’entorn que les envolta.

Minimitzar riscos
Minimitzar riscos

Recolzar la planificació des d’un bon diagnòstic és clau per minimitzar els riscos que s’assumeixen en el moment de llançar nous productes o serveis o millorar-ne els existents.

Detectar oportunitats
Detectar oportunitats

En l’actual context de canvi les organitzacions han de conèixer perfectament l’entorn per poder detectar les oportunitats amb el fi d’aprofitar-les, tot generant escenaris futurs de desenvolupament.

Prendre decisions
Prendre decisions

És necessari disposar de la informació pertinent per realitzar un procés estructurat de presa de decisions que garanteixi confiança en l’elecció adoptada.

Serveis:

  • Auditories.
  • Anàlisi de situació.
  • Anàlisi sectorial.
  • Diagrama DAFO.
  • Benchmarking.
  • Anàlisi i diagnòstic dels equipaments municipals d’un territori.
  • Avaluació de la senyalització.

Alguns projectes:
Estudi de Viabilitat per a la professionalització del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
Estudi de Viabilitat per a la professionalització del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana posseeix una qualitat reconeguda a nivell nacional. L’objectiu d’aquest estudi va ser estimar la viabilitat de la professionalització de la gestió del Cor de Cambra a partir d’un diagnòstic de la situació actual. Amb aquest fi, es va portar a terme una completa anàlisi interna i un estudi de bones pràctiques internacionals.

Auditoria de la Xarxa de Museus Etnològics de Catalunya
Auditoria de la Xarxa de Museus Etnològics de Catalunya

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

La Xarxa de Museus d’Etnologia es va constituir en el context del Pla de Museus de Catalunya (2008), amb l'objectiu de coordinar el patrimoni etnològic que ha d’integrar el futur Museu d'Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya previst en el Pla de Museus.

En el moment de constitució de la xarxa, es va considerar oportú dur a terme una avaluació dels museus que en formen part, mitjançant una auditoria realitzada en base a anàlisis tant quantitatives com qualitatives.

Recursos relacionats:

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més