Estratègia

Estratègia

Definir la nostra missió, decidir a quins públics ens dirigim, establir els objectius, planejar els programes d'actuació. Aconseguir el màxim mantenint l'equilibri entre la missió, els públics i els recursos de què disposem, aquesta és la funció de planificar estratègicament.

Actuar estratègicament és un procés que parteix d'un diagnòstic de la situació actual i de la formulació d'objectius. Dels objectius se’n deriven els programes, la comunicació i els components de la gestió que executaran aquests programes. El monitoratge i l’avaluació de resultats faciliten la informació necessària a l'organització per introduir correccions i millorar el rendiment.

ARTImetria col•labora amb museus, teatres, auditoris, associacions i fundacions culturals en la definició de la seva arquitectura conceptual, de la seva definició i diferenciació, dels seus objectius i programes, dels seus públics i del seu estil.

Compartir la missió i els objectius
Compartir la missió i els objectius

La pedra angular de tot disseny estratègic és la definició de la missió, la visió i els objectius del projecte. Definir valors i objectius proporciona direcció i sentit compartit a l’organització. Són els elements bàsics tant en la comunicació corporativa com en el màrqueting intern.

Seleccionar el target
Seleccionar el target

Identificar i seleccionar els públics d'un projecte cultural introdueix sentit de realitat a la proposta. Decidir els públics als quals servirem permet precisar com escoltarem i com ens adaptarem a les característiques d'aquelles persones que són els nostres usuaris.


Posicionar
Posicionar

En un entorn altament competitiu en el qual les persones tenen al seu abast innombrables alternatives d'oci i cultura, és fonamental que les institucions culturals treballin la seva diferenciació al mercat. Ser percebut sobre la base dels seus propis valors i atributs és una inversió d'alta rendibilitat.

Serveis:

  • Plans directors.
  • Plans de màrqueting.
  • Plans museològics.
  • Plans estratègics de cultura per a entitats locals.
  • Plans de dinamització del turisme cultural.
  • Programes pedagògics.
  • Esquema de fidelització.

Alguns projectes:
Pla Director del Museu del Còmic i de la Il•lustració
Pla Director del Museu del Còmic i de la Il•lustració

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

Pla Director amb la participació dels agents del sector: creadors, sector editorial, col•leccionistes, experts. Proposta de futur museu on es prefiguren les activitats i serveis a partir de les necessitats patrimonials. Aquesta definició va permetre el disseny de l'organigrama funcional de l’edifici adequat per albergar el museu. Estimació dels paràmetres de gestió i finançament.

Pla Cultural de Tarragona
Pla Cultural de Tarragona

Ajuntament de Tarragona.

El Pla Cultural de Tarragona es va formular a partir de comissions sectorials en diferents àmbits: patrimoni, arts escèniques, música, arts plàstiques, cultura popular i tradicional, literatura i lectura pública i indústries culturals. Es van relatar els programes a desenvolupar tant sectorials com transversals. El Pla va proposar, així mateix, les relacions entre el sector públic i privat i els canvis a introduir en l'administració municipal per propiciar una organització més eficient.

Recursos relacionats:

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més