Entorn de la fotografia en el context de les arts visuals a Catalunya

Entorn de la fotografia en el context de les arts visuals a Catalunya
CoNCA, 12 Jun 2012 Publicació de l’estudi realitzat per ARTImetria per encàrrec del CoNCA sobre la fotografia a Catalunya en el context de les arts visuals.

Aquest estudi és una eina de diagnosi inicial per determinar l'actuació des de l’àmbit públic en el camp de la fotografia i mesurar l’espai que ocupa en les arts visuals.

L’informe que ara es publica va ser el punt de partida per a la realització per part del CoNCA de l’Estudi sobre l'estat i perspectives de futur del sector de la fotografia a Catalunya. Proposta de política pública general en l'àmbit de la fotografia, posa de manifest la manca de planificació i ordenació explícites d’una política pública en l’àmbit de la fotografia que ha repercutit en que Catalunya tingui un deute respecte del seu patrimoni fotogràfic.

Tal com es planteja a l’estudi a l’estudi realitzat per ARTImetria, tot i la importància en termes de volum econòmic, el sector de la fotografia en el context de les arts visuals ha estat força desatès per part de les administracions públiques. Interessa conèixer aspectes rellevants com la dimensió i el paper dels diversos agents, determinar les diferents etapes de la cadena de valor, analitzar l’estructura existent i l’actuació pública en aquest àmbit.

L'estudi s'estructura en tres blocs. El primer bloc inclou la descripció de la metodologia utilitzada. Una de les principals aportacions de l’estudi ha estat la generació d’informació primària a partir de l’aplicació de metodologies quantitatives i qualitatives, amb la participació dels agents més representatius del sector com, per exemple, David Balsells –conservador en cap del Departament de Fotografia del MNAC–, Carlos Durán –director de la Galeria Senda–, Carles Guerra –conservador en cap del MACBA–, Juan Naranjo –Subhastes Soler i Llach–, Sílvia Omedes –directora de Photographic Social Vision– o Manel Úbeda –director del Departament de Fotografia de l’IDEP–, entre altres.

El segon bloc estableix les bases conceptuals de la fotografia en l'entorn de les arts visuals, el seu marc actual a partir d’un breu repàs de la seva història i les seves perspectives de futur.

El tercer bloc presenta el mapa d’agents a Catalunya, organitzats segons la cadena de valor: formació; creació i producció; difusió; comercialització i col•leccionisme. Aquest bloc també inclou un resum de les principals polítiques i programes de les diferents administracions públiques catalanes relacionats directament o indirectament amb la fotografia.

Per últim, en l’apartat d’annexos s’ha inclòs la informació quantitativa amb la qual s’ha treballat per fer aquest estudi i s'amplia la informació del tractament donat a la fotografia per part de les administracions.

Més informació:

Web CoNCA

Informe en pdf

Projecte destacat

Museus i escoles Covid 19
Museus i escoles Covid 19

Andrea Granell, consultora de projectes culturals i col·laboradora d'ARTImetria, reflexiona sobre la relació entre els museus i les escoles en temps de Covid. Llegir més

Reflexions Covid 19
Reflexions Covid 19

Antoni Laporte, director d'ARTImetria, reflexiona sobre el futur dels museus després de la Covid-19. Llegir més

Recursos

Recursos Covid 19
Recursos Covid 19

Des de casa, ARTImetria suggereix recursos perquè aquest temps de confinament esdevingui una oportunitat per avançar, prenent impuls per tornar amb més força. Llegir més

Culture Segments
Culture Segments

Culture Segments és un model internacional de segmentació per a organitzacions culturals, d’art i de patrimoni cultural, creat per la consultora Morris, Hargreaves & McIntyre i presentat a la V Jornada de Màrqueting Cultural organitzada pel Servei de Desenvolupament Empresarial. Llegir més