Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació.

L’Institut de Cultura de Barcelona va posar en marxa el programa Fàbriques de Creacióamb l’objectiu d’incrementar la xarxa d’equipaments públics a la ciutat que donen suport a la creació i la producció artística.

Les fàbriques de creació són antics recintes fabrils remodelats per donar suport a la tasca dels artistes, agents i entitats implicades en la promoció de la creació.

Els espais inclosos en el programa Fàbriques de Creació de Barcelona són:
Fabra i Coats (Sant Andreu), Graner(Sants–Montjuïc), La Seca (Ciutat Vella), La Escocesa (Sant Martí), La Central del Circ (Sant Martí), l'Ateneu Popular 9 Barris (Nou Barris), Hangar(Sant Martí) i la Nau Ivanow (Sant Andreu).

Les fàbriques de creació parteixen de xarxes o teixits artístics preexistents però, a més, fomenten la participació de la ciutadania en la creació de projectes artístics i, per tant, fomenten la cohesió social. En la majoria dels casos, els nous usos d’aquests espais han estat definits amb la participació d’entitats i col•lectius directament relacionats amb els creadors i les seves necessitats.

Així, cada fàbrica presenta les seves pròpies dinàmiques de funcionament, derivades de les diverses disciplines que s’hi duen a terme.

L’Ajuntament assumeix en gran part el finançament del funcionament dels centres a través d’una aportació anual a les entitats gestores. Aquesta aportació es completa amb les aportacions d’altres Administracions públiques, les quotes abonades pels usuaris dels equipaments, així com altres ingressos propis: lloguer d’espais, explotació de bar o restaurant, etc.

L’Ajuntament de Barcelona vol que les fàbriques disposin d’un instrument sistematitzat de seguiment de l’activitat i avaluació dels resultats aconseguits.

Per dissenyar aquest instrument, el punt de partida de la proposta han estat els objectius generals del programa Fàbriques de Creació. Les fàbriques disposen d’una oferta integrada per diversos programes amb els quals donar resposta a l’acompliment dels objectius generals.

Aquests programes es despleguen en diferents línies d’actuació, a partir de les quals s’ha definit un sistema d’indicadors que permet monitoritzar tant les activitats com els resultats i avaluar el nivell d’assoliment dels objectius.

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més