Història

Història

Els anys 80 i 90 van veure un fort creixement en el consum cultural i en la dotació de nous equipaments. Agents privats van entrar en l'escena cultural, senyal evident que començava a haver-hi a Espanya un mercat creixent per a iniciatives culturals, d'aprenentatge i entreteniment. L’increment en l'oferta, tant pública com privada, va generar un entorn més competitiu, en el qual les estratègies de planificació i màrqueting van començar a ser necessàries per a la consecució de l'èxit cultural i econòmic dels projectes.

En aquest context neixen les primeres consultores en cultura i, entre elles, ARTImetria.

ARTImetria va néixer en 1998, fruit de la col•laboració d'un grup de professionals amb una sòlida formació i àmplia experiència en l'àmbit de la gestió cultural.

Al llarg d'aquests anys ARTImetria ha evolucionat adaptant-se a un sector en constant canvi. En el moment actual, el posicionament assolit per ARTImetria a través de la seva experiència li permet apostar fermament per un futur complex i estimulant.

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més