Manual de tiendas de museos

En els últims anys, les botigues dels museus ja no es veuen com un element estrany i aliè a l'activitat museística: han passat a formar part de la seva carta de serveis, contribuint no només al seu autofinançament sinó també a millorar l'experiència del visitant i a reforçar la marca de la institució.

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu.

L'objectiu és contribuir a que la gestió de la botiga es dugui a terme amb els mateixos paràmetres d'excel•lència amb què els professionals ja gestionen la resta de serveis que ofereix el museu.


Consultar índex.
Consultar introducció.

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Notícies

6es Jornades de Museologia a les Terres de Lleida
6es Jornades de Museologia a les Terres de Lleida

Joaquina Bobes, gerent d’ARTImetria, parla sobre màrqueting i museus a les Jornades, que tractaran sobre "Els museus entre la comunicació, el màrqueting i la publicitat". Llegir més

Factorial. International Meeting of Art Factories
Factorial. International Meeting of Art Factories

Antoni Laporte és un dels ponents de Factorial, a través de la conducció del taller Modelització d’un sistema d’indicadors: conceptes, mesures i dades. Llegir més