Crisi econòmica i màrqueting cultural

Crisi econòmica i màrqueting cultural
Oct 2012 Antoni Laporte parla sobre Crisi econòmica i màrqueting cultural a la Universitat Rey Juan Carlos.

El passat dimarts 23 d’octubre va tenir lloc a la Facultat de Ciències Jurídiques i Socials de la Universitat Rey Juan Carlos el seminari Cultura, un motor més per a la economia, organitzat pel Departament d’Economia de l’Empresa.

L’objectiu del seminari era mostrar diferents sectors de l’àmbit cultural que en l’actualitat desenvolupen iniciatives d’interés i rellevància en la economia.

La intervenció de Antoni Laporte, director de ARTImetria, va tractar de la crisis econòmica i de com el màrqueting ha esdevingut una eina fonamental per a les institucions i projectes culturals que volen afrontar-la.

En un sector que tradicionalment s’ha recolzat en les Administracions públiques per al seu desenvolupament com és la cultura, les retallades i consegüents ajustos pressupostaris que aquestes s’han vist obligades a portar a terme han tingut un impacte especialment rellevant.

La primera reacció de les institucions culturals davant aquest impacte ha estat la contracció: reduir plantilla, reduir activitat, etc. La necessitat, però, de continuar oferint el servei per al qual van ser constituïdes les obliga a buscar una altra solució. I aquesta implica replantejar no només la seva estructura de despeses sinó també la d’ingressos.

Aquest plantejament va constituir el punt de partida de la intervenció d’Antoni Laporte en la qual va argumentar el paper protagonista del màrqueting en un context de canvi de paradigma en les institucions culturals que han d’orientar-se cap el públic per aconseguir un increment substancial dels ingressos propis.

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més