Projectes

Projectes

Públics:
Estudi qualitatiu als espectadors del Teatre Joventut
Estudi qualitatiu als espectadors del Teatre Joventut

Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona i Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat, 2007.

Estudi de públics realitzat a partir de dinàmica de grups (focus group) amb l’objectiu de conèixer les principals actituds i opinions dels espectadors del teatre, i així identificar el posicionament del Teatre Joventut en relació amb altres teatres de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

El coneixement i la imatge dels arxius a Catalunya
El coneixement i la imatge dels arxius a Catalunya

Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 2004.

Enquesta telefònica a la població de Catalunya amb una dimensió mostral de 1.200 persones amb l’objectiu de conèixer l’ús que la població catalana fa dels arxius i la imatge que té d’ells, concretament dels arxius municipals.

Altres projectes:

 • Estudi d’observació als visitants individuals de l’exposició permanent del Museu Agbar de les Aigües (2009). Fundació Agbar.
 • Enquesta als usuaris del Sistema Municipal d'Arxius (2009). Ajuntament de Barcelona. Llegir més
 • Estudi qualitatiu dels visitants individuals de l’exposició Catarsis (2007). Artium.
 • Enquesta d’hàbits culturals de Tarragona (2004). Ajuntament de Tarragona.

Diagnòstic:
Estudi de Viabilitat per a la professionalització del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
Estudi de Viabilitat per a la professionalització del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 2008.

El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana posseeix una qualitat reconeguda a nivell nacional. L’objectiu d’aquest estudi va ser estimar la viabilitat de la professionalització de la gestió del Cor de Cambra a partir d’un diagnòstic de la situació actual. Amb aquest fi, es va portar a terme una completa anàlisi interna i un estudi de bones pràctiques internacionals.

Auditoria de la Xarxa de Museus Etnològics de Catalunya
Auditoria de la Xarxa de Museus Etnològics de Catalunya

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 2008.

La Xarxa de Museus d’Etnologia es va constituir en el context del Pla de Museus de Catalunya (2008), amb l'objectiu de coordinar el patrimoni etnològic que ha d’integrar el futur Museu d'Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya previst en el Pla de Museus.

En el moment de constitució de la xarxa, es va considerar oportú dur a terme una avaluació dels museus que en formen part, mitjançant una auditoria realitzada en base a anàlisis tant quantitatives com qualitatives.

Altres projectes:

 • Diagnòstic del context i models internacionals de referència per a la implantació del Museu Nacional d’Etnografia a Terol (2011). Ministeri de Cultura.
 • Auditoria del Servei Educatiu dels Museus Municipals de Sabadell (2011). Museus Municipals de Sabadell. Llegir més
 • Estudi sobre la situació de la Fotografia com a sector creatiu a Catalunya (2009). Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat de Catalunya.
 • Valoració econòmica del treball del creador-a de projectes en les arts visuals (2009). Govern del País Basc.
 • Presència dels artistes espanyols en el mercat internacional (2008). Artistas Visuales Asociados de Madrid AVAM.
 • La dimensió econòmica de les arts visuals a Espanya (2006). Associació d’Artistes Visuals de Catalunya i Fundación Arte y Derecho. Llegir més

Estratègia:
Pla Director del Museu del Còmic i de la Il•lustració
Pla Director del Museu del Còmic i de la Il•lustració

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 2009.

Pla Director amb la participació dels agents del sector: creadors, sector editorial, col•leccionistes, experts. Proposta de futur museu on es prefiguren les activitats i serveis a partir de les necessitats patrimonials. Aquesta definició va permetre el disseny de l'organigrama funcional de l’edifici adequat per albergar el museu. Estimació dels paràmetres de gestió i finançament.

Pla Cultural de Tarragona
Pla Cultural de Tarragona

Ajuntament de Tarragona, 2006.

El Pla Cultural de Tarragona es va formular a partir de comissions sectorials en diferents àmbits: patrimoni, arts escèniques, música, arts plàstiques, cultura popular i tradicional, literatura i lectura pública i indústries culturals. Es van relatar els programes a desenvolupar tant sectorials com transversals. El Pla va proposar, així mateix, les relacions entre el sector públic i privat i els canvis a introduir en l'administració municipal per propiciar una organització més eficient.

Altres projectes:

 • Pla Estratègic del Castell de Montsoriu (2010). Patronat del Castell de Montsoriu. Llegir més
 • Pla Estratègic de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (2010). Museu d’Història de Catalunya.
 • Pla Estratègic de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (2008). Museu de Lleida.
 • Dictamen estratègic del turisme cultural a Catalunya (2006). Turisme de Catalunya.

Gestió:
Pla de Viabilitat del Centre Cultural Antic Escorxador, Agramunt
Pla de Viabilitat del Centre Cultural Antic Escorxador, Agramunt

Ajuntament d’Agramunt, 2009.

Agramunt és una població de les terres de Lleida que compta amb una oferta cultural molt singular entre els municipis de les seves dimensions. L’antic Escorxador constitueix una mostra del patrimoni arquitectònic del municipi i l’Ajuntament va manifestar la seva voluntat de posar-lo en valor com a centre cultural.

La col•laboració d’ARTImetria es va centrar en la definició dels principals paràmetres de funcionament del nou centre així com de la seva viabilitat.

Pla de Gestió del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre
Pla de Gestió del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre

Comebe, 2009.

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) es va constituir l’any 2002 amb la finalitat de contribuir a la preservació i difusió dels escenaris i el patrimoni tangible i intangible relacionat amb la Guerra Civil espanyola en l'Ebre a través de la seva posada en valor.

L'objecte de la col•laboració va ser la definició del model de funcionament de l'organització, titular d'un projecte complex per la quantitat i diversitat de la seva oferta. Així, es va proposar una estructura de programes i es van redefinir les estructures organitzativa i econòmica.

Altres projectes:

 • Pla d’interpretació i Gestió dels Espais de la Memòria Democràtica de Palamós (2011). Ajuntament de Palamós.
 • Pla Director del Centre d’Arts Visuals de les Terres de l’Ebre (2011). Ajuntament d’Amposta.
 • Plans locales d’Equipaments Culturals de Tarragona, Palamós, Tàrrega, Valls d’Àneu, Calonge, Constantí i Jesús (2008-2011). Ajuntaments de Tarragona, Palamós, Tàrrega, Valls d’Àneu, Calonge, Constantí i Jesús.
 • Pla Director del Museo del Carlismo (2007). Govern Foral de Navarra.

Formació:
Magíster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural
Magíster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural

Universidad Complutense de Madrid, Centro Superior de Estudios de Gestión.

Antoni Laporte, director d'ARTImetria, forma part de l'equip de professors especialistes a les àrees de Gestió i Planificació del Patrimoni, que imparteix el Magíster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad Complutense de Madrid.
Més informació

Conèixer als públics
Conèixer als públics

Ciutadella Ibèrica de Calafell, 2010.

Workshop realitzat a Calafell en el context del programa Didarchtik de l’EXARC (International Organisation of Archaeological Open Air Museums and Experimental Archaeology), dins del subprograma GRUNDTVIG del programa europeu Life Long Learning Programme. El taller va girar al voltant de les principals qüestions a tenir en compte per fer un estudi de públics eficaç.
Descarregar presentació.

Altres projectes:

 • Docència al Màster Oficial en Gestió Cultural. Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
 • Docència al Magíster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. Universidad Complutense de Madrid.
 • Docència al Màster Universitari en Administració d’Indústries Culturals. Universitat de Valladolid.
 • Docència al Departament de Màrqueting de Eada Alta Dirección y Administración.
 • Docència al Postgrau en Gestió Cultural. Fundació Blanquerna.
 • Docència al curs per a la gestió de projectes d’arts escèniques Com fer possible un projecte escènic. Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya i Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya.

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més