Serveis

Serveis

Públics:

 • Enquesta in situ als visitants.
 • Focus group.
 • Observació de recorreguts.
 • Avaluació de continguts.
 • Segmentació de públics.
 • Data mining.
 • Estudis d’hàbits culturals de la població.
 • Formació in-house en estudis de públic.

Diagnòstic:

 • Auditories.
 • Anàlisi de situació.
 • Anàlisi sectorial.
 • Diagrama DAFO.
 • Benchmarking.
 • Anàlisi i diagnòstic dels equipaments municipals d’un territori.
 • Avaluació de la senyalització.

Estratègia:

 • Plans directors.
 • Plans de màrqueting.
 • Plans museològics.
 • Plans estratègics de cultura per a entitats locals.
 • Plans de dinamització del turisme cultural.
 • Programes pedagògics.
 • Esquema de fidelització.

Gestió:

 • Plans de gestió.
 • Plans de viabilitat.
 • Plans operatius.
 • Plans de recursos humans.
 • Plans de formació de personal.
 • Disseny de l’organigrama i catàleg de llocs de treball.
 • Auditories de serveis.
 • Programes funcionals.
 • Plans de patrocini.
 • Plans de finançament.
 • Anàlisi de l’estructura econòmica-financera.
 • Avaluació d’organitzacions i projectes.
 • Disseny de sistemes d’indicadors.

Formació:

 • Universitats i centres d’ensenyament superior.
 • Formació in-house.

Projecte del mes

Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació
Sistema d'indicadors de les Fàbriques de Creació

ARTImetria col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració del sistema d’indicadors per a l’avaluació del programa de Fàbriques de Creació. Llegir més

Recursos

Manual de tiendas de museos
Manual de tiendas de museos

Aquest manual s'adreça als professionals que ja gestionen una botiga de museu i a aquells que s'estan plantejant la seva obertura. Des d'una perspectiva eminentment pràctica, els diferents capítols repassen els aspectes fonamentals que s'han de tenir en compte per posar en marxa i per gestionar la botiga d'un museu. Llegir més